2.2.1 Modele biznesowe MŚP

grafy

W IV kwartale 2017 roku w województwie Łódzkim trwać będzie konkurs: 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, którego celem jest dofinansowanie projektów o charakterze eksportowym, tj. wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

- Dla kogo: MŚP

- Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85%

INFORMACJE KONTAKTOWE

Katarzyna Kieres

tel: +48 502 035 782 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Depositphotos 21186915 xsW IV kwartale 2017 roku w województwie Opolskim trwać będzie konkurs: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja, którego celem jest dofinansowanie projektów o charakterze eksportowym.

Dla kogo: MŚP

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70%

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 350 000,00 PLN.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 • Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
 • Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
 • Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Katarzyna Kieres

tel: +48 502 035 782 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Подробнее на сайте: http://computermonster.ruhttp://python-3.ruhttp://hardcomputer.ruhttps://python-scripts.com http://collect-computer.ru http://build-biz.ru
Go to top of pagehttp://codingway.ruGo to top of pagehttp://gromder.nethttp://pythonlearn.ruhttps://themes-wp.orghttp://collect-pc.ruhttp://live-code.ruhttp://hightechcomp.ru http://run-pc.ru http://pro-java.ru

1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

Od 31 lipca 2017 do 28 września 2017 roku w województwie Zachodniopomorskim trwać będzie konkurs: 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, którego celem jest dofinansowanie następujących typów projektów:

- Typ I – Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne (na: targi, misje gospodarcze, doradztwo w zakresie strategii działań marketingowych, doradztwo w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych, uzyskanie niezbędnych dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe)

- Typ 2 – Kompleksowe wsparcie dla grup przedsiębiorstw w zakresie międzynarodowej kooperacji

- Typ 3 – Organizacja przedsięwzięć kooperacyjnych w kraju 1. Dla kogo: MŚP

Depositphotos 21187005 xs

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

- Dla typu 1 - przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj. mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

- Dla typu 2 i 3  - wykonawcy programu ekspansji lub organizatorowi przedsięwzięcia kooperacyjnego, z zastrzeżeniem warunków i wykluczeń zapisanych w regulaminie konkursu.

Poziom dofinansowania:

- projekty objęte pomocą de minimis (typu 1, 2 oraz 3) – 85%

- projekty objęte pomocą publiczną w ramach typu 1 - 50%

Maksymalna kwota wsparcia:

- w ramach projektów typu 1 oraz łącznie w ramach projektów typu 1 i 2 nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł.

- w ramach projektów typu 2 nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł.

Regulamin konkursu

Więcej informacji tutaj.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Katarzyna Kieres

tel: +48 502 035 782 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – Ekoinnowacje

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Kiedy: 28.08.2017 - 29.09.2017

Dofinansowanie: mikro i małe – do 70% wydatków kwalifikowalnych, dla średnich – do 60%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 5 000 000,00 PLN

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące ekoinnowacji (typ projektu 2. wymieniony w SZOOP), rozumianych jako:

 • rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,
 • inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,
 • przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami,
 • innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.,
 • inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,
 • działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,
 • działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,
 • rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Katarzyna Kieres

tel: +48 502 035 782 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałe artykuły

Wyszukiwarka