CC-Center

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Na co: zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Dla kogo: dla mikro, małych i średnich firm

Nabór wniosków: do 30.09.2020

Wartość projektu: 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 60 000 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 400 000 zł

Poziom dofinansowania: 85%

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Śledź nas na