CC-Center

Pozyskiwanie dotacji

C&C-Center pomoże Twojej firmie w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają nowe programy dofinansowań. Nasi konsultanci będą wspierać Twój projekt już od etapu powstania pomysłu. Wybiorą też najlepszy program, zredagują niezbędne dokumenty i pomogą w realizacji. W razie potrzeby doświadczony zespół jest także w stanie odzyskać wykwalifikowane koszty. 

Dotychczas udało nam się zrealizować ponad 700 projektów unijnych i pozyskać dla naszych klientów ponad 100 mln zł dotacji.

Zajmujemy się pozyskiwaniem dotacji ze wszystkich programów- zarówno regionalnych, jak i tych realizowanych przez PARP, NCBiR i inne.

Aktualnie największą popularnością wśród przedsiębiorstw cieszy się program Go to Brand, który pozwala na pozyskanie środków na promocję firmy i jej oferty na rynkach zagranicznych. W ramach otrzymanej dotacji można pokryć m.in. koszt udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne. Dodatkowo można zakupić także usługę doradczą, która pomoże firmie zdobyć wiedzę na temat promocji oferty za granicą. To ogromna szansa na rozpoczęcie sprzedaży na arenie międzynarodowej i osiąganie znacznie większych zysków.

W 2019 roku nasza firma pozyskała dotacje w ramach tego programu dla ponad 50 firm. W 2020 roku zamierzamy osiągnąć jeszcze lepszy wynik. 

Zapraszamy do współpracy.

Informacje kontaktowe

Iwona Wielgo-Rakoczy

Tel.: +48 500 150 757 

Mail: iwona.wielgo@cc-center.pl