CC-Center

Kadra zarządzająca

image

Iwona Wielgo-Rakoczy jest z wykształcenia socjologiem (Uniwersytet Wrocławski) oraz managerem CSR (Studia podyplomowe w Collegium Civitas w Warszawie).  W CC-Center  odpowiada za  sprzedaż oraz relacje z klientami. Propagatorka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju.

Osoba o wysoko rozwiniętych umiejętnościach interpersonalnych i komunikacyjnych z dużym doświadczeniem w zakresie współpracy z partnerami biznesowymi, samodzielny pracownik potrafiący pracować i kierować zespołem, posiadająca dobre kompetencje organizacyjne, zorientowana na cele, które potrafi osiągać poprzez projekty realizowane samodzielnie lub jako członek zespołu.  

Przez wiele lat jeden z kluczowych pracowników Dolnośląskiej Izby Gospodarczej (jednej z największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców z Dolnego Śląska) odpowiedzialna za kontakty oraz relacje z przedsiębiorcami.

Iwona Wielgo-Rakoczy
tel: 500 150 757 | mail: iwona.wielgo@cc-center.pl
KacperZ

Kacper Żuczkowski ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku filologia angielska z zakresu tłumaczeń specjalistycznych. Przez lata zajmował się nauczaniem języka angielskiego oraz tłumaczeniem tekstów specjalistycznych, tj. technicznych, medycznych, prawniczych i unijnych.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowej w języku polskim oraz angielskim. Swoją współpracę z CC-Center rozpoczął w lipcu 2015 roku jako Specjalista ds. Pozyskiwania i Realizacji Projektów Unijnych. Swoboda w posługiwaniu się językiem obcym oraz łatwość pracy nad tekstem umożliwiły mu przygotowanie licznych projektów dla naszych klientów, które otrzymały dofinansowanie z UE.

Udział w szkoleniach, chęć rozwoju zawodowego, determinacja do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów, sumienność, kreatywność oraz podejmowanie dobrych decyzji biznesowych pozwoliły po zaledwie roku awansować na stanowisko Managera Zespołu, a następnie Wspólnika CC-Center.

Kacper Żuczkowski
tel: 882 097 765 | mail: kacper.zuczkowski@cc-center.pl
O nas

Karolina Grabowska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończyła na kierunku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, specjalizując się w Public Relations. Dodatkowo w 2017 roku z oceną celującą ukończyła studia podyplomowe „Nowoczesne systemy zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie i administracji”.

Pracę w CC-Center rozpoczęła w 2015 roku jako specjalista ds. projektów. Ukończone studia dziennikarskie sprawiły, że z łatwością redagowała i edytowała teksty – zarówno wniosków o dotacje, jak i różnorodnych strategii biznesowych. Dzięki zaangażowaniu w wykonywane obowiązki i rozwojowi swoich umiejętności pod koniec 2016 roku została wybrana do zarządzania zespołem piszącym.

Mimo młodego wieku miała okazję zdobywać doświadczenie zawodowe w różnych organizacjach, co sprawia, że ma szerokie spojrzenie na potrzeby i problemy klientów- zarówno w kwestii zarządzania jak i wsparcia unijnego.

Karolina Grabowska
tel: 502 862 168 | mail: karolina.grabowska@cc-center.pl