CC-Center

2.3.5 Design dla przedsiębiorców Dostępność Plus

Na co: usługa umożliwiająca wprowadzenie nowego/ulepszonego wyrobu, który pozwoli na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi) i sfinansowanie niezbędnej inwestycji do jego wdrożenia.

Dla kogo: dla mikro, małych i średnich firm

Nabór wniosków:od 24.11.2020 do 28.07.2021

Wartość projektu: maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 1 500 000 zł

Poziom dofinansowania: do 85%

Przykładowe wydatki:

– usługi doradcze (np. przeprowadzenie wstępnego audytu, stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu);

– nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych (np. zakup maszyn, urządzeń);

– nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

2.3.5 Design dla przedsiębiorców Dostępność Plus

Śledź nas na