CC-Center

Oferty pracy

Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Współpracę przy zarządzaniu projektami krajowymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej – realizacja projektów zgodnie z założeniami, monitorowanie i ocena stanu osiągnięcia zamierzonych rezultatów
 • Terminowe rozliczanie, kontrolę i kwalifikowalność wydatków w ramach realizowanych projektów zleconych do obsługi przez klientów zewnętrznych
 • Przygotowywanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności, harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz pozostałych dokumentów sprawozdawczych – praca w systemie SL oraz narzędziach stosowanych przez firmę
 • Opisywanie faktur i dokumentów kosztowych, list płac zgodnie z kategorią kosztową oraz stopniem dofinansowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami
 • Kontrolę realizacji budżetów projektowych, stopnia wydatkowania, wypełniania obowiązków raportowych i sprawozdawczych
 • Monitoring wskaźników projektu
 • Obsługę procesów zamówień – przygotowanie treści ogłoszeń, formularzy i oświadczeń
 • Przygotowywanie dokumentacji do kontroli projektowych realizowanych przez instytucje
 • Bieżącą współpracę ze współpracownikami, klientami i instytucjami w celu zapewniania prawidłowej realizacji projektu
 • Obsługę administracyjną projektów w zakresie archiwizacji i przepływu dokumentów

Od kandydatów oczekujemy:

 • Biegłej znajomości Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014
 • Silnej orientacji na osiąganie wyznaczonych celów
 • Umiejętności analitycznego myślenia oraz bardzo dobrej znajomości programu Excel
 • Dokładności, dyspozycyjności i odporności na stres
 • Konsekwencji, zaangażowania oraz silnej motywacji w realizacji celów
 • Umiejętności pracy w zespole, komunikatywności oraz pozytywnego nastawienia w życiu zawodowym
 • Samodzielności, bardzo dobrego zarządzania własnym czasem i samodyscypliny w realizacji zadań
 • Umiejętność budowania pozytywnych relacji oraz współpracy
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Gwarantujemy:

 • Świetną atmosferę pracy w dynamicznej, nowoczesnej firmie
 • Pracę w biurze we Wrocławiu, w dogodnym punkcie komunikacyjnym
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz rozwoju osobistego
 • Realny wpływ na rozwój firmy
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Pracę w młodym, doświadczonym zespole

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).