CC-Center

Szkolenia

Nasze szkolenia nie są oparte o wzorzec „z półki” – każdorazowo warsztat przygotowywany jest od nowa, w oparciu o analizę potrzeb firmy i uczestników. Szkolenia prowadzimy z wykorzystaniem możliwie zróżnicowanych technik uczenia się.

Integralną częścią tego typu projektów są gry symulacyjne i gry menedżerskie, studia przypadków, odgrywanie ról, filmy szkoleniowe czy zajęcia outdoor. Forma szkolenia zależy od tego, jakie umiejętności kształcimy i jakie oczekiwania prezentuje grupa uczestników.

Jeśli są Państwo zainteresowani poznaniem bliżej naszych szkoleń menedżerskich, interpersonalnych czy sprzedażowych – prosimy o kontakt. Po rozmowie, podczas której ustalimy Państwa oczekiwania wobec szkoleń i specyfikę szkolonej grupy – przygotujemy wstępny zarys oferty i szacunkową wycenę projektu. Wówczas będą Państwo mogli ocenić czy nasze szkolenia są warte dalszej analizy: bliższego określenia potrzeb szkoleniowych i doprecyzowania programu cyklu rozwojowego lub pojedynczych warsztatów.

Mamy świadomość, że szkolenia pracowników nie powinny być jednorazowymi, oderwanymi od strategii personalnej wydarzeniami. Najczęściej tworzymy kompleksowe programy rozwojowe, które trwale kształtują kompetencje pracowników i rozwijają postawy liderów. Każde szkolenie zakończone jest follow up’em, w czasie którego omawiane jest wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia, dyskutowane są kwestie, jak wcielać w życie tą wiedzę i w jaki sposób zadbać o efektywność wdrożenia.

Coaching w naszym rozumieniu i stosowaniu to wspieranie innych, słuchanie i pomoc w znalezieniu własnych rozwiązań. To też motywowanie do przeprowadzenia zmian w życiu zawodowym w oparciu o wyznawane przez klienta wartości.

Coaching nie jest też rodzajem poradnictwa ani psychoterapią. Jest ograniczonym w czasie kontaktem między coachem a podopiecznym, kontaktem nastawionym na osiągnięcie wspólnie ustalonych celów. Coaching jest to proces, mający pomóc w osiąganiu lepszych wyników działań.

„…Dwa lata temu zdecydowałem się pobierać lekcje gry na pianinie. Jako ktoś już doświadczony w pobieraniu różnego rodzaju nauk oczekiwałem ćwiczenia skal, i lekcji z dużego czerwonego podręcznika. Ale jako początek każdej lekcji mój nauczyciel pytał: „Więc jak dzisiaj chcesz zakochać się w pianinie? „…”

„Wanted: chief executive coach” – Executives development

Informacje kontaktowe

Iwona Wielgo-Rakoczy

Tel.: +48 500 150 757 

Mail: iwona.wielgo@cc-center.pl