CC-Center

Badania na rynek

Na co: wdrożenie innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo– rozwojowych

Dla kogo: dla mikro, małych i średnich firm

Nabór wniosków: od 13.01.2021 do 17.02.2021

Wartość projektu: od 1 mln PLN do 50 mln EUR

Poziom dofinansowania: do 70%

Przykładowe wydatki:

– zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów

– zakup nieruchomości

– roboty budowlane

– budowa nowej linii produkcyjnej oraz hal

– nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

– eksperymentalne prace rozwojowe

– usługi doradcze

Więcej informacji o konkursie

Badania na rynek

Śledź nas na