CC-Center

6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji Bony na cyfryzację

Na co: zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa.

Dla kogo: dla mikro, małych i średnich firm

Nabór wniosków: 20.09.2021 – 20.10.2021

Wartość projektu: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 60 000 zł
                          maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 300 000 zł

Poziom dofinansowania: 85%

Przykładowe wydatki:
– zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych,
– zakup usług programistycznych,
– zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji,
– zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego

Więcej informacji o konkursie

6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji Bony na cyfryzację

Śledź nas na