CC-Center

Województwo dolnośląskie 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Na co: zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Dla kogo: firmy z sektora MSP (mikro, małe i średnie)

Nabór wniosków: od 30.06.2021 r. do 14.07.2021 r.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 30 tysięcy złotych

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 400 tysięcy złotyc

Dofinansowanie: do 80%

Przykładowe działania podlegające dofinansowaniu:
– ruchome środki trwałe,
– wartości niematerialne i prawne,
– koszty wdrożenia zakupionych wartości niematerialnych i prawnych w związku z inwestycją.

 

Więcej informacji o konkursie: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1612-1-5-d-wsparcie-dla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-dotyczacy-zakupu-ruchomych-srodkow-trwalych-i-wartosci-niematerialnych-i-prawnych-420-21.html

Województwo dolnośląskie 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Śledź nas na