CC-Center

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli tzw. RODO. Mając powyższe na uwadze MJM Sp. z o.o. pragnie przekazać niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest MJM Sp. z o.o. ul. Sztabowa 89/5, 53-313, Wrocław, NIP: 8992719772, KRS: 0000387959, REGON: 0215363077 (dalej zwany Centrum) . Wszelkie informacje, w tym dotyczące ochrony Państwa prywatności, można uzyskać pod adresem e-mail: office@tax2power.com

Dane osobowe są przetwarzane w celach kontaktowych, w szczególności do odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania oraz przekazania informacji o obowiązujących przepisach i praktykach organów, jak również innych kwestiach prawnych lub gospodarczych. Powyższe jest wykonywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ponadto dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcie lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.

Dane mogą być ujawnione podwykonawcom MJM , z pomocą których MJM realizuje wskazane cele, w szczególności firmom informatycznym.

MJM nie przekazuje danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane przechowywane są do momentu wniesienia sprzeciwu, a w razie zawarcia umowy, przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Ponadto każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale bez nich MJM nie będzie mogło odpowiedzieć na zadane pytanie, udzielić informacji czy porady lub zaproponować zawarcia stosownej umowy.

Jednocześnie informujemy, że jako usługodawca strony internetowej oraz bloga, MJM przechowuje i uzyskuje dostęp do tzw. plików cookies („ciasteczek”). Są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na Państwa twardych dyskach bądź innych nośnikach danych (np. telefonach) celem prawidłowego funkcjonowania strony oraz bloga Biura rachunkowego, ich konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności, monitorowania stanu sesji, wyświetlania reklam, dostosowania wyświetlanych informacji do użytkownika lub analiz, statystyk, badań oraz audytu wyświetleń strony internetowej. Mają Państwo możliwość określić zasady przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Poprzez powyższe ustawienia wyrażają Państwo zgodę na pozyskiwanie i przechowywanie cookies przez MJM.

W oparciu o Państwa dane osobowe MJM nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W razie wątpliwości z chęcią odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.