Odzyskiwanie wykwalifikowanych kosztów

Beneficjenci funduszy unijnych wiedzą, że korzystanie ze wsparcia to nie tylko wiele korzyści, ale też skomplikowane procedury i obowiązki związane z realizacją i rozliczeniem projektu. Inwestycje muszą być realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Zdarza się, ze instytucja nadzorująca nie zakwalifikuje części kosztów ponoszonych w ramach planowanych do zrealizowania działań. Nie jest to jednak powód, by zrezygnować z prób odzyskania pieniędzy. Decyzja o wykwalifikowaniu kosztów nie jest bowiem ostateczna.

Rozliczanie dotacji to nie tylko dbanie o terminowe składanie wniosków o płatność, ale też kontakt z agencją pośredniczącą. Istotna jest tu umiejętność budowania konstruktywnych odpowiedzi na pisma z PARP czy Regionalnych instytucji Pośredniczących. Doświadczenie i znajomość przepisów związanych z dofinansowaniami pochodzącymi z Unii Europejskich pozwalają na sprawne sprzeciwienie się krzywdzącej decyzji instytucji poprzez napisanie odwołania czy protestu. Pisząc odwołanie należy uwzględnić powody wykwalifikowania kosztów, podane przez instytucję oraz zwrócić uwagę na wszystkie czynniki bezpośrednio związane z wydatkiem. Bardzo często znaczenie mają detale, jak np. niespójność dat, terminów realizacji czy adresów wykonawców.

Nasze doświadczenie pokazuje, że dobrze napisany protest gwarantuje zmianę decyzji instytucji pośredniczącej i co za tym idzie, odzyskanie wykwalifikowanych kosztów. Pisane przez nas protesty i odwołania charakteryzuje wysoka skuteczność a nasi klienci cieszą się zakwalifikowaniem wydatków o wartości nawet 100 tys. złotych. Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w odzyskaniu wykwalifikowanych kosztów związanych z realizacją projektu. W celu konsultacji, zapraszamy do kontaktu z naszym pracownikiem.

Paszport do eksportu

Oferujemy kompleksową obsługę  w zakresie rozwoju eksportu, poczynając od opracowania Planu rozwoju eksportu, Strategii wejścia na rynki zagraniczne, czy też Strategii finansowania działalności eksportowej, aż do organizacji wyjazdów zagranicznych na misje gospodarcze i targi.

Maksymalna kwota dofinansowania to 210 000 PLN

Pomagamy w uzyskaniu przez naszych Klientów wsparcia finansowego wynoszącego 50% na rozwój eksportu, udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Firma Coaching&Consulting Center oferuje swoim klientom kompleksową realizację projektów unijnych – Generalne Wykonawstwo.

Dzięki temu macie Państwo przejrzystość i prostotę współpracy przy jednoczesnej optymalizacji kosztowej.

Referencje Paszport do Eksportu

W ramach działań oferujemy:

 • Przygotowanie wniosku do etapu I programu 6.1 Paszport do Eksportu
 • Wykonanie usług doradczych w zakresie wykonania Planu Rozwoju Eksportu
 • Przygotowanie wniosku  do etapu II programu 6.1 Paszport do Eksportu
 • Nadzór nad wdrożeniem Planu Rozwoju Eksportu
 • Usługi doradcze w ramach rozwoju eksportu:

Badania rynków zagranicznych

Opracowanie Strategii wejścia na rynki zagraniczne

Opracowanie Strategii finansowania działalności eksportowej

Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych

Wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych

Organizacja wyjazdów na targi

Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą

Kilkudziesięciu zadowolonych Klientów, z którymi realizujemy projekty 6.1.

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Iwona Wielgo-Rakoczy

tel.: 500 150 757 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Izabela Kwiatkowska

tel.: 509 465 040 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Szkolenia

Nasze szkolenia nie są oparte o wzorzec "z półki" – każdorazowo warsztat przygotowywany jest od nowa, w oparciu o analizę potrzeb firmy i uczestników. Szkolenia prowadzimy z wykorzystaniem możliwie zróżnicowanych technik uczenia się.

Integralną częścią tego typu projektów są gry symulacyjne i gry menedżerskie, studia przypadków, odgrywanie ról, filmy szkoleniowe czy zajęcia outdoor. Forma szkolenia zależy od tego, jakie umiejętności kształcimy i jakie oczekiwania prezentuje grupa uczestników.

Jeśli są Państwo zainteresowani poznaniem bliżej naszych szkoleń menedżerskich, interpersonalnych czy sprzedażowych – prosimy o kontakt. Po rozmowie, podczas której ustalimy Państwa oczekiwania wobec szkoleń i specyfikę szkolonej grupy – przygotujemy wstępny zarys oferty i szacunkową wycenę projektu. Wówczas będą Państwo mogli ocenić czy nasze szkolenia są warte dalszej analizy: bliższego określenia potrzeb szkoleniowych i doprecyzowania programu cyklu rozwojowego lub pojedynczych warsztatów.

Mamy świadomość, że szkolenia pracowników nie powinny być jednorazowymi, oderwanymi od strategii personalnej wydarzeniami. Najczęściej tworzymy kompleksowe programy rozwojowe, które trwale kształtują kompetencje pracowników i rozwijają postawy liderów. Każde szkolenie zakończone jest follow up’em, w czasie którego omawiane jest wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia, dyskutowane są kwestie, jak wcielać w życie tą wiedzę i w jaki sposób zadbać o efektywność wdrożenia.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładami szkoleń, które zrealizowaliśmy dla naszych klientów. Nasze szkolenia tworzymy dla Państwa, wspólnie z Państwem, stale słuchając Państwa potrzeb. Gwarancją efektywności naszej pracy jest prowadzony przez nas kwartalny monitoring rezultatów szkolenia.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Iwona Wielgo-Rakoczy

tel.: 500 150 757 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Izabela Kwiatkowska

tel.: 509 465 040 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Horyzont

Horyzont 2020 - nowy program dotyczący badań i innowacji na terenie UE. Program Horyzontu 2020 opiera się na trzech filarach, które mają usprawnić ubiegającym się pozyskiwanie środków i wybór konkursu, odpowiedniego dla danej dziedziny nauki. Do każdego filaru przyporządkowane są działy, w których można znaleźć konkretne ogłoszenia o konkursach:

 

Doskonała baza naukowa:

 • wzmocnienie badań pionierskich poprzez działalność Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN),
 • wspieranie badań naukowych w dziedzinie przyszłych i powstających technologii(FET),
 • wspieranie rozwoju umiejętności, szkoleń i kariery zawodowej poprzez działania „Maria Skłodowska-Curie”,
 • wspieranie europejskiej infrastruktury badawczej, w tym e- infrastruktury.

 

Wiodąca pozycja w przemyśle: 

 • wzmocnienie wiodącej pozycji Europy w przemyśle poprzez badania naukowe, rozwój technologiczny, demonstracje i innowacje w dziedzinie następujących technologii prorozwojowych i przemysłowych:
  ▪    technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT),
  ▪    nanotechnologie,
  ▪    materiały zaawansowane,
  ▪    biotechnologia,
  ▪    zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania,
  ▪    przestrzeń kosmiczna,
 • ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka w celu inwestowania w badania naukowe i innowacje,
 • podniesienie innowacyjności w MŚP.

 

Wyzwania społeczne:

 • poprawa zdrowia i dobrostanu wszystkich obywateli w całym okresie życia,
 • zabezpieczenie wystarczających dostaw bezpiecznej, zdrowej i wysokiej jakości żywności oraz innych bioproduktów poprzez opracowanie wydajnych, zrównoważonych i zasobooszczędnych systemów produkcji podstawowej, stwarzanie odpowiednich warunków dla odnośnych usług ekosystemowych i odbudowy różnorodności biologicznej oraz konkurencyjnych i niskoemisyjnych łańcuchów dostaw, przetwarzania i wprowadzania do obrotu,
 • przejście do niezawodnego, przystępnego cenowo, społecznie akceptowanego, trwałego i konkurencyjnego systemu energetycznego, przy założeniu zmniejszenia zależności od paliw kopalnych w obliczu malejącej ilości zasobów, rosnącego zapotrzebowania na energię i zmiany klimatu,
 • stworzenie europejskiego systemu transportowego, który będzie zasobooszczędny, przyjazny dla klimatu i środowiska, bezpieczny i spójny, z korzyścią dla wszystkich obywateli, gospodarki i społeczeństwa,
 • doprowadzenie do tego, by gospodarka i społeczeństwo były zasobooszczędne i wodnooszczędne oraz odporne na zmianę klimatu, ochrona i zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi i ekosystemami oraz zrównoważone dostawy i wykorzystywanie surowców w celu zaspokojenia potrzeb rosnącej globalnej populacji w ramach zrównoważonych ograniczeń charakteryzujących zasoby naturalne i ekosystemy naszej planety,
 • wspieranie lepszego zrozumienia Europy, zapewnienie rozwiązań oraz wsparcie integracyjnych, innowacyjnych i refleksyjnych społeczeństw europejskich w kontekście bezprecedensowych przeobrażeń i nasilających się globalnych współzależności,
 • wspieranie bezpiecznych społeczeństw europejskich w kontekście bezprecedensowych przeobrażeń i nasilających się globalnych współzależności oraz zagrożeń, przy jednoczesnym wzmocnieniu europejskiej kultury wolności i sprawiedliwości.

 

Horyzont - oferta

Umowa o zachowaniu poufności

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Iwona Wielgo-Rakoczy

tel.: 500 150 757 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Izabela Kwiatkowska

tel.: 509 465 040 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Coaching

Coaching to bardzo skuteczny i tani sposób rozwijania pracowników.  

Coaching w naszym rozumieniu i stosowaniu to wspieranie innych, słuchanie i pomoc w znalezieniu własnych rozwiązań. To też motywowanie do przeprowadzenia zmian w życiu zawodowym w oparciu o wyznawane przez klienta wartości.

Coaching nie jest też rodzajem poradnictwa ani psychoterapią. Jest ograniczonym w czasie kontaktem między coachem a podopiecznym, kontaktem nastawionym na osiągnięcie wspólnie ustalonych celów. Coaching jest to proces, mający pomóc w osiąganiu lepszych wyników działań.

"...Dwa lata temu zdecydowałem się pobierać lekcje gry na pianinie. Jako ktoś już doświadczony w pobieraniu różnego rodzaju nauk oczekiwałem ćwiczenia skal, i lekcji z dużego czerwonego podręcznika. Ale jako początek każdej lekcji mój nauczyciel pytał: "Więc jak dzisiaj chcesz zakochać się w pianinie? "..."

"Wanted: chief executive coach" - Executives development
 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Jacek Rakoczy

tel: 515 114 362 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wyszukiwarka