Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – Ekoinnowacje

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Kiedy: 28.08.2017 - 29.09.2017

Dofinansowanie: mikro i małe – do 70% wydatków kwalifikowalnych, dla średnich – do 60%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 5 000 000,00 PLN

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące ekoinnowacji (typ projektu 2. wymieniony w SZOOP), rozumianych jako:

  • rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,
  • inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,
  • przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami,
  • innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.,
  • inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,
  • działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,
  • działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,
  • rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Katarzyna Kieres

tel: +48 502 035 782 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyszukiwarka