Działanie 1.1 Badania i Innowacje

Od 14.08.2017 do 11.09.2017 w województwie Lubuskim trwać będzie konkurs: Działanie 1.1 Badania i Innowacje, którego celem jest dofinansowanie projektów o charakterze badawczo-rozwojowy.Depositphotos 11327077 m

Dla kogo:

  • przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw,
  • partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,
  • średnie przedsiębiorstwa – 45%,
  • duże przedsiębiorstwa 35%,
  • część wydatków może zostać sfinansowana z pomocy de minimis, w tym przypadku poziom dofinansowanai wynosi do 85% niezależnie od statusu przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 10 mln PLN.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

  • I typ projektu „Projekty B+R przedsiębiorstw”
  • II typ projektu „Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R”

Co oznacza inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

Wyszukiwarka