PARP WSPIERA INWESTYCJE W CALEJ POLSCE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach których można ubiegać się do dofinansowanie inwestycji dla  MŚP(Nieruchomość, MASZYNY, WNP, USŁUGI)

Depositphotos 11327077 m

Dla kogo?

 • MŚP

Poziom dofinansowania (o wysokości dofinansowania decyduje MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU):

Miejscem realizacji projektu będzie miejsce w którym projekt będzie wdrażany (prowadzone będą prace inwestycyjne). I to właśnie miejsce realizacji projektu decyduje o przypisaniu poziomu dofinansowania. W przypadku, gdy charakter projektu wymaga instalowania lub umieszczania zakupowanych rzeczy w różnych miejscach prowadzonej działalności (gminach, powiatach, województwach) należy uznać, że głównym miejscem realizacji projektu jest miejsce, gdzie realizowana jest jego największa wartościowo lub najistotniejsza z punktu celu realizacji projektu część.

 • 70% mikro i małe, 60% średnie – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie;
 • 55% mikro i małe, 45% średnie – kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz na obszarach należących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego;
 • 45% mikro i małe, 35% średnie – dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie;
 • 40% mikro i małe, 30% średnie – na obszarze należącym do podregionu warszawskiego zachodniego;
 • 35% mikro i małe, 25% średnie – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 • 30% mikro i małe, 20% średnie – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;

 

Koszty kwalifikowane:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu - 1 000 000 zł.
 • Maksymalna wartość projektu ( koszt kwalifikowane ) - 50 000 000 EURO.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:Depositphotos 21186915 xs

  1. nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
  2. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1,
  3. nabycia robót i materiałów budowlanych,
  4. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
   1. będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
   2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
   3. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
   4. będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,
  5. rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu,
  6. rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

 

Ponadto dofinansowanie może obejmować:

 1. usługi doradcze
 2. koszty prac B+R 

Kontakt:

Iwona Wielgo Rakoczy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 500 150 757

 

 

Wyszukiwarka