Odzyskiwanie wykwalifikowanych kosztów

Beneficjenci funduszy unijnych wiedzą, że korzystanie ze wsparcia to nie tylko wiele korzyści, ale też skomplikowane procedury i obowiązki związane z realizacją i rozliczeniem projektu. Inwestycje muszą być realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Zdarza się, ze instytucja nadzorująca nie zakwalifikuje części kosztów ponoszonych w ramach planowanych do zrealizowania działań. Nie jest to jednak powód, by zrezygnować z prób odzyskania pieniędzy. Decyzja o wykwalifikowaniu kosztów nie jest bowiem ostateczna.

Rozliczanie dotacji to nie tylko dbanie o terminowe składanie wniosków o płatność, ale też kontakt z agencją pośredniczącą. Istotna jest tu umiejętność budowania konstruktywnych odpowiedzi na pisma z PARP czy Regionalnych instytucji Pośredniczących. Doświadczenie i znajomość przepisów związanych z dofinansowaniami pochodzącymi z Unii Europejskich pozwalają na sprawne sprzeciwienie się krzywdzącej decyzji instytucji poprzez napisanie odwołania czy protestu. Pisząc odwołanie należy uwzględnić powody wykwalifikowania kosztów, podane przez instytucję oraz zwrócić uwagę na wszystkie czynniki bezpośrednio związane z wydatkiem. Bardzo często znaczenie mają detale, jak np. niespójność dat, terminów realizacji czy adresów wykonawców.

Nasze doświadczenie pokazuje, że dobrze napisany protest gwarantuje zmianę decyzji instytucji pośredniczącej i co za tym idzie, odzyskanie wykwalifikowanych kosztów. Pisane przez nas protesty i odwołania charakteryzuje wysoka skuteczność a nasi klienci cieszą się zakwalifikowaniem wydatków o wartości nawet 100 tys. złotych. Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w odzyskaniu wykwalifikowanych kosztów związanych z realizacją projektu. W celu konsultacji, zapraszamy do kontaktu z naszym pracownikiem.

Wyszukiwarka