CC-Center

Województwo śląskie 3.2 „Innowacje w MŚP”

Na co: inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i utworzenia trwałych miejsc pracy

Dla kogo: firmy z sektora MSP (mikro, małe i średnie)

Nabór wniosków: od 28.04.2020 do 23.06.2020

Poziom dofinansowania: 85%

Maksymalna wartość dofinansowania: 800 000 PLN

Przykładowe działania podlegające dofinansowaniu:

– zakup nowych środków trwałych

– ulepszenie posiadanych środków trwałych

– zakup używanych środków trwałych

– zakup WNiP

– zakup specjalnych środków transportu

– materiały i roboty budowlane

– zakup nieruchomości zabudowanych

– koszty promocji

– koszty usług doradczych

– koszty wynagrodzeń

– inne koszty firmy bezpośrednio związane z inwestycją

Województwo śląskie  3.2 „Innowacje w MŚP”

Śledź nas na