1.1.1 Szybka Ścieżka dla dużych firm

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

Depositphotos 10914816 xs

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. (do godz. 16:00).

 • Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie
  Do konkursu mogą przystąpić podmioty nie spełniające kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r.
  W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo 1 Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 1 marca 2017 r. eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).
 • Budżet i poziom dofinansowania
  1. indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 80 000 000 PLN;
  2. indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 320 000 000 PLN.
 • Wysokość wsparcia
  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 12 mln PLN.
  Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.
  1. 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych;
  2. 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.
 • Zasady wyboru projektów
  Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu.
 • Termin poinformowania o wynikach konkursu
  Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników trwa ok. 90 dni. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie okres ten może ulec wydłużeniu.
 • Dokumenty do pobrania
  Regulamin Przeprowadzania Konkursu - link 
  Pełna dokumentacja do Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 - link

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kacper Żuczkowski

tel: 882 097 765 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyszukiwarka