1.5.1 Rozwój sektora MŚP - lubuskie

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I Gospodarka i innowacje, Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania 1.5.1. Rozwój sektora MŚP - wsparcie dotacyjne.

Termin składania wniosków: 2016-03-31 - 2016-05-04

 

Beneficjenci:

 • firmy z sektora MŚP,
 • zrzeszenia/partnerstwa MŚP

Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

 • Typ I Wdrożenie własnych/nabytych wyników prac B+R do działalności gospodarczej wnioskodawcy lub partnera, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników.
 • Typ II Wsparcie związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Koszty kwalifikowane:

 • roboty i materiały budowlane związane z rozbudową przedsiębiorstw lub utworzeniem nowego (np. budowa i uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego lub usługowego przez istniejącego przedsiębiorcę);
 • realizacja zmian procesu produkcji lub świadczenia usług;
 • zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń oraz sprzętu produkcyjnego, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. projekty budowlane, ekspertyzy, przetargi, szkolenia, prawa patentowe, licencje, know-how);
 • wydatki na działania informacyjno – promocyjne, bezpośrednio związane z realizacją projektu;
 • modernizacja i wprowadzanie ulepszeń, mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza;
 • wprowadzenie nowych technologii cyfrowych, w zakresie świadczenia nowych e-usług, w tym sprzedaż internetowa (np. zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT).

Wysokość dofinansowania:

 • mikro i małe przedsiębiorstwo - 55% wydatków kwalifikowanych
 • średnie przedsiębiorstwo - 45% wydatków kwalifikowanych

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 10 000 000,00 zł

2.1 Modele biznesowe MŚP - łódzkie

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: 2.2.1 Modele Biznesowe MŚP.

Dofinansowanie przeznaczone jest na:

 • Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji. 
 • Wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym (działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa).

Beneficjenci:

 • MŚP

Początek naboru:

 • 31.03.2016

Wysokość dofinansowania:

 • 50% wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • 25 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 100 000,00 zł

 

Kontakt:

Maciej Pluta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 508 009 679

Подробнее на сайте: https://exactnews.ru https://calmnews.ruhttps://newsnight.ruhttps://targetnews.ru
https://newsquick.ruhttps://newsrecent.ru https://newsaim.ruhttps://bordernews.ruhttps://newsmoment.ruhttps://sidenews.ruhttps://news720.ru
https://rawnews.ruhttps://newsinit.ru
https://newsabc.ru
https://branchnews.ru

2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP - świętokrzyskie

29 marca rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej II: Konkurencyjna Gospodarka, działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

W ramach działania wsparte zostanie:

 • dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych,
 • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R, 

Beneficjenci:

 • MŚP

Początek naboru:

 • 29 marca 2016

Wysokość dofinansowania:

 • do 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wartość projektu

 • 10 000 000 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

 • 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych

 • Mikro przedsiębiorca  – 3 000 000 PLN, 
 • Mały – 5 000 000 PLN, 
 • Średni – 9 000 000 PLN.

 

Kontakt:

Maciej Pluta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 508 009 679

1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa - Tereny inwestycyjne - podlaskie

Zarząd Województwa Podlaskiego, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Wzmocnienie Potencjału i Konkurencyjności Gospodarki Regionu, Działania I.4: Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania I.4.1: Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne.

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

 • W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące stworzenia nowej oraz rozwoju istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, tj. obejmujące uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.

Beneficjenci:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jst, ich związki i stowarzyszenia.

Termin składania wniosków:

 • od 07.03.2016 do 15.04.2016

Wysokość dofinansowania:

 • 95% wydatków kwalifikowanych

Pozostałe artykuły

Wyszukiwarka