3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Kiedy: wrzesień 2017

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 200 000,00 zł,

Maksymalny % dofinansowania wynosi 50%.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej lub – w przypadku posiadania ww. dokumentu – wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej.

 

Przykładowe działania podlegające dofinansowaniu:

  1. udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą.
  2. doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
  3. doradztwo dotyczące potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
  4. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynnach zagranicznych,
  5. doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
  6. doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.)

INFORMACJE KONTAKTOWE

Katarzyna Kieres

tel: +48 502 035 782 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.2.1 Modele biznesowe MŚP

grafy

W IV kwartale 2017 roku w województwie Łódzkim trwać będzie konkurs: 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, którego celem jest dofinansowanie projektów o charakterze eksportowym, tj. wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

- Dla kogo: MŚP

- Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85%

INFORMACJE KONTAKTOWE

Katarzyna Kieres

tel: +48 502 035 782 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Depositphotos 21186915 xsW IV kwartale 2017 roku w województwie Opolskim trwać będzie konkurs: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja, którego celem jest dofinansowanie projektów o charakterze eksportowym.

Dla kogo: MŚP

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70%

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 350 000,00 PLN.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  • Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
  • Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
  • Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Katarzyna Kieres

tel: +48 502 035 782 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

Od 31 lipca 2017 do 28 września 2017 roku w województwie Zachodniopomorskim trwać będzie konkurs: 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, którego celem jest dofinansowanie następujących typów projektów:

- Typ I – Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne (na: targi, misje gospodarcze, doradztwo w zakresie strategii działań marketingowych, doradztwo w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych, uzyskanie niezbędnych dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe)

- Typ 2 – Kompleksowe wsparcie dla grup przedsiębiorstw w zakresie międzynarodowej kooperacji

- Typ 3 – Organizacja przedsięwzięć kooperacyjnych w kraju 1. Dla kogo: MŚP

Depositphotos 21187005 xs

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

- Dla typu 1 - przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj. mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

- Dla typu 2 i 3  - wykonawcy programu ekspansji lub organizatorowi przedsięwzięcia kooperacyjnego, z zastrzeżeniem warunków i wykluczeń zapisanych w regulaminie konkursu.

Poziom dofinansowania:

- projekty objęte pomocą de minimis (typu 1, 2 oraz 3) – 85%

- projekty objęte pomocą publiczną w ramach typu 1 - 50%

Maksymalna kwota wsparcia:

- w ramach projektów typu 1 oraz łącznie w ramach projektów typu 1 i 2 nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł.

- w ramach projektów typu 2 nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł.

Regulamin konkursu

Więcej informacji tutaj.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Katarzyna Kieres

tel: +48 502 035 782 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałe artykuły

Wyszukiwarka