Kończą się wakacje? Czas więc na dotacje! Konkurs w województwie śląskim

Uwaga! Ważna i dobra wiadomość dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. Jeszcze przez trzy tygodnie mogą ubiegać się o dodatkowe środki dla swoich firm, składając wniosek w konkursie ogłoszonym w ramach działania 3.3 TECHONOLOGIE INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Poniżej przedstawiamy szczegóły związane z tym konkursem.

 Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w woj. Śląskim

Nabór wniosków: 18.09.2018

Kwota dofinansowania projektu:

  • minimalna kwota: 50 000PLN
  • maksymalna kwota: 500 000PLN

Regionalna pomoc inwestycyjna (zakupy w projekcie)

      - 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,

      - 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP

      - 50 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne

      - 50 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomoc de minimis na szkolenia

- 50 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.


Wykaz kosztów kwalifikowanych:

    a) Regionalna pomoc inwestycyjna (35-45%):

Koszty nabycia nowych środków trwałych - sprzętu informatycznego, bezpośrednio związanych z wdrażaną technologią (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu)

Koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z wdrażaną technologią, w szczególności zakup licencji i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu).

Koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu; kwalifikowalne są: - raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu (umowa leasingowa podpisana po złożeniu wniosku o dofinansowanie); - raty kapitałowe leasingu finansowego, poniesione do roku od podpisania umowy o dofinansowanie.

    b) Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP (50%)

Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych - w tym m.in. zakup usług doradczych: -związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, -niezbędne do wdrożenia zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, -dotyczące opracowania dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej nowego systemu, -w zakresie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie.

    c)Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne (50%)

Koszty personelu (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę), w przypadku personelu zaangażowanego w wytworzenie środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej.

    d) Pomoc de minimis na szkolenia (50%)

Koszty szkoleń związanych z realizacją projektu w zakresie zastosowania narzędzi TIK w przedsiębiorstwie - szkolenia dla pracowników Wnioskodawcy - użytkowników oprogramowania i sprzętu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy wypełnianiu wniosku i skutecznym ubieganiu się o wsparcie. Specjaliści z CC Center oferują kompleksową obsługę projektu od przygotowania dokumentów aplikacyjnych, po końcowe rozliczenie. Warto nam zaufać tak, jak uczyniło to ponad 600 beneficjentów, którym skutecznie pomogliśmy w pozyskaniu łącznie ponad 60 milionów złotych dofinansowania.

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 500 150 757

Pozostałe artykuły

Wyszukiwarka